اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

بیانیه مأموریت

ماموریت فروشگاه اینترنتی عطارمارکت ارائه محصولات سالم و ارگانیک به مردم شریف ایران بوده که در همین راستا تلاش دارد با حذف واسطه‌های فروش و تکمیل زنجیره تأمین محصولات گیاهی و مشتقات آن، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب نماید.

بیانیه چشم‌انداز

چشم‌انداز فروشگاه اینترنتی عطارمارکت تبدیل شدن به محل عرضه و فروش (Marketplace) کلیه محصولات گیاهی و مشتقات آن‌ها می‌باشد.